Webinar 'Samen kansen geven aan (ex)-OKAN-leerlingen'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 13/05/2022 organiseerden het provinciaal platform “Samen tegen schooluitval” in samenwerking met de provincie een online inspiratiemoment.

Hieronder vinden jullie de info terug van de verschillende sessies.

 

Inleiding (Laura Emery, VUB): Een systemische kijk op het oriëntatieproces van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs
Anderstalige nieuwkomers zijn een erg diverse groep leerlingen die vaak ook ambitieus zijn. Hun schoolloopbanen hebben echter zeer homogene uitkomsten gericht op de arbeidsmarktfinaliteit en hun kans op schooluitval is erg hoog. Onderweg gaat dus heel wat potentieel verloren. Een systemische kijk op onthaalonderwijs kan hier meer duidelijkheid bij verschaffen.

 

Trauma- en cultuursensitief werken op school (Katia Michaux, Vrij CLB Brabant-Oost, destijds traumapsycholoog CLB’s Vlaams-Brabant)
In 2020 werd er in kader van het project “Traumapsychologen” (tijdens de toenmalige vluchtelingencrisis) een traumahandboek uitgewerkt voor CLB-medewerkers en leerkrachten. Het project is jammer genoeg afgelopen maar nu er een nieuwe vluchtelingencrisis zit aan te komen is het onderwerp actueler dan ooit. We weten dat deze leerlingen heel wat hebben mee gemaakt. Dit vraagt een gepaste aanpak in de klas vanuit zowel een trauma- als cultuursensitieve bril. Handige filmpjes en materialen zijn ook te vinden via deze link.

 

Cultuursensitief werken met niet-begeleide minderjarigen met een migratieachtergrond (Hilde Weekers, SOS Kinderdorpen)
Jonge vluchtelingen en migranten zijn vaak kwetsbaar voor het ontwikkelen van trauma gerelateerde problemen. Meer cultuursensitieve zorg is dan ook nodig. De brochure ‘Een veilige plek om groot te worden’ helpt professionals begrijpen op welke manier cultuur de impact van trauma beïnvloedt. Daarnaast biedt de brochure ook handvatten om na te denken over je eigen houding als professional, over de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om deze jongeren en hun noden beter te begrijpen.

 

Flexibele leerwegen (Gerd van Ael, Pedagogische begeleidingsdienst)
Zonder flexibiliteit is het onmogelijk om ex-OKAN-leerlingen goed te begeleiden doorheen het secundair onderwijs. Je maakt kennis met het waarom en het hoe van flexibele leerwegen. Wat is zinvol? Wat kan? Wat mag?

 

Leerlingen in asielprocedure en het recht op onderwijs (Helena De Vylder, Agentschap Integratie en Inburgering)
Als leerkracht of begeleider van leerlingen of ex-leerlingen uit het OKAN-onderwijs kom je regelmatig in contact met leerlingen die vluchten uit hun land van herkomst en in België bescherming aanvragen. Tijdens deze vorming leer je de verschillen kennen tussen een asielzoeker, vluchteling en subsidiair beschermde. Je maakt kennis met hun parcours en gaat in op de rechten en beperkingen hieraan verbonden. Je krijgt bovendien zicht op de link met het onderwijs en de opvang en bekijkt wat nog mogelijk is na een negatief einde aan de asielprocedure.

 

Ouderbetrokkenheid in OKAN: wie zijn de ouders en hoe nemen we alle ouders mee? (Franciska Wildenboer, VCOV)
In deze sessie licht de VCOV, de ouderkoepel van het vrij onderwijs, het belang van ouderbetrokkenheid toe. De groep ouders is zeer divers en het betrekken van ouders stelt (school)teams voor uitdagingen. In deze sessie krijg je heel wat tips, materialen en praktijkvoorbeelden om ouders te betrekken voorgesteld. En wat als er geen ouders zijn? Ook op die vraag krijg je een antwoord.

Let op! Niet alle links vrij toegankelijk zijn. Leden van de VCOV kunnen inloggen op de website en krijgen zo toegang tot het materiaal. Niet-leden mogen altijd contact met de spreekster (Franciska.Wildenboer@vcov.be) opnemen, dan kan ze bekijken hoe ze jullie kan verder helpen.

 

Mogelijke trajecten vanuit VDAB en GTB (Nele Rapol en Barbra Crombez, VDAB en Ilse Nolmans, GTB)
Waar kunnen OKAN-jongeren terecht als ze (vroegtijdig) de schoolbanken verlaten? Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden zoals de ‘transitietrajecten’ van GTB krijg je een overzicht van het (vervolg)aanbod voor deze jongeren.

 

Mogelijkheden in het volwassenonderwijs regio Vlaams-Brabant Oost (Carolien De Hertogh, Ligo - Caroline Suys, CVO Volt - Liesbeth Plateau, CVO CLT - Mieke De Boer, CVO Qrios)
Verschillende centra voor volwassenonderwijs in de regio Vlaams-Brabant Oost bieden extra ondersteuning aan jongeren die het moeilijker hebben met de Nederlandse taal en/of schoolmoe zijn. Met behulp van flexibele trajecten helpen zij deze jongeren naar een kwalificatie. Tijdens deze sessie kom je te weten hoe deze centra (ex)-OKAN-leerlingen begeleiden.

 

Mogelijkheden in het volwassenonderwijs regio Halle-Vilvoorde (Joke Van Den Berghe, INTKO en Barbara Bijnens, Ligo)
INTKO is een uniek samenwerkingsverband in de regio Halle-Vilvoorde waar CVO Semper, CVO Kisp, Crescendo CVO en Ligo ongekwalificeerde jongeren de kans bieden om alsnog hun diploma secundair onderwijs te behalen en nadien door te stromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. 

 

Netwerk van Vlaams-Brabantse OKAN-scholen (Sarah Wyndaele, provincie Vlaams-Brabant)
De provincie brengt alle secundaire OKAN-scholen uit Vlaams-Brabant samen in een netwerk. Via regelmatige uitwisseling zoeken de scholen samen antwoorden op de noden van hun (ex-)OKAN-leerlingen. Uit deze samenwerking ontstonden reeds mooie projecten (bv. OKAN in actie) en waardevol materiaal (bv. Eerst OKAN, nu IK KAN en OKAN-wijs).

 

Het Steunteam Vluchtelingen: een inspirerend voorbeeld uit Leuven (Ine De Brouwer, Centrum voor Taal en Onderwijs) 
Vijf jaar geleden werd het Steunteam Vluchtelingen opgericht binnen een SOM-labo van de stad Leuven. Het Steunteam geeft samen met schoolse- en andere zorgpartners vorm aan laagdrempelige ondersteuning en zorg aan jongeren met een gedwongen migratieachtergrond. Om scholen de nodige multidisciplinaire ondersteuning te bieden vanuit psychosociaal welbevinden en taal en onderwijs, werkt het Steunteam samen met Praxis P en het Centrum voor Taal en Onderwijs. 

 

Hoe werken met anderstalige jongeren met Picture 360°? 
Picture360 is de ESF-gevalideerde inspiratietool van PROFO vzw in het breed coachen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, OKAN-jongeren en jongeren met migratieachtergrond met een taalproblematiek. Breed coachen wil zeggen dat er naast aandacht voor arbeidsattitudes en sociale vaardigheden, ook topics als burgerzin, vrije tijd, pleegzorg en wettelijk kader aan bod komen.