Schoolexterne interventies

In de Provincie Vlaams-Brabant proberen we met alle schoolexterne interventies (waaronder bv. NAFT, zorgboerderijen, dagbestedingen, ...) een samen te werken en overzicht te bieden.

Dit gebeurt enerzijds door de oprichting van een Meldpunt Schoolexterne Interventies wat een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor alle CLB's van de Provincie Vlaams-Brabant is die op zoek zijn naar een externe partner om de binding tussen leerling en school te vrijwaren en/of herstellen. De inzet kan preventief, compenserend of remediërend zijn als middel om schooluitval tegen te gaan.

De algemene doelstelling van het Meldpunt SI is jongeren die schoollopen in het secundair onderwijs (en beperkter voor kinderen van het basisonderwijs), maar dreigen uit te vallen, op een adequate manier toe te leiden naar de verschillende schoolexterne interventies die in de regio worden aangeboden.  Hiervoor willen we met het Meldpunt SI een duidelijk overzicht aanbieden van de mogelijkheden. 

 

Daarnaast komen we met de Werkgroep 'Recht op Leren' 3x/jaar samen om een goede samenwerking tussen de verschillende aanbieders en de aanmelders mogelijk te maken.