Warme overdracht: onderwijs -  arbeidsmarkt/opleiding

In onze provincie verlaat ongeveer 10% van de jongeren de schoolbanken zonder kwalificatie. Voor deze jongeren zijn er nog heel wat mogelijkheden in hun zoektocht naar verder studeren en/of gaan werken.

We organiseerden op 6/03/2020 in het provinciehuis de actiedag: "Wat als... ongekwalificeerd uitstromen (g)een probleem is" met verschillende workshops van o.a. VDAB, CLB en een aantal welzijnsorganisaties. Het overzicht vinden jullie hier.

Nadien werd de folder 'Ik maak werk van mijn toekomst' en bijhorende handleiding nog aangepast die jullie bij de tools terugvinden.

Om het overzicht van alle projecten te bewaren hebben we bij organisaties en projecten getracht om een overzicht te geven van de verschillende projecten in onze provincie die inzetten op deze warme overdracht.