Verbindend schoolklimaat

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat één van de belangrijkste remedies is tegen vroegtijdige schoolverlaten een verbindend schoolklimaat is. Vandaar dat we er graag extra aandacht aan besteden.

 

Met het netwerk Samen tegen Schooluitval hebben we op 10/05/2019 in het provinciehuis te Leuven een actiedag georganiseerd rond verbindend schoolklimaat met o.a. een plenum van Johan Deklerck over de preventiepiramide en verschillende workshops die tools en/of inspirerende praktijken lieten zien om verbindend op school te kunnen werken. Je vindt ze hiernaast terug.