Het Netwerk Samen tegen Schooluitval (Onderwijs) bundelt de krachten met de Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs (Welzijn) in Vlaams-Brabant.

Samen brengen we, sector overschrijdend, de verschillende expertises die het 'Leerrecht' bevorderen rond de tafel. Onderwijs en jeugdhulp inspireren elkaar maar ook arbeid en geestelijke gezondheidszorg zijn essentiële partners om de krachten te bundelen rond het vermijden van schooluitval.

We brengen al deze betrokkenen samen in het Provinciaal Platform Samen tegen Schooluitval waar wij met de leden de prioritaire acties bepalen voor de provincie Vlaams-Brabant en via inspiratiedagen de thematiek in al zijn verschillende aspecten onder de aandacht brengen.  

 

Het netwerk Samen tegen Schooluitval in Vlaams-Brabant is opgericht september 2016 als één van de punten van het Vlaams Actieplan tegen Schooluitval. Met de middelen vanuit Onderwijs hebben we er in onze provincie voor gekozen om een netwerkcoördinator aan te stellen, Bram Van Rensbergen, en een medewerker van het Meldpunt SI, Tessa Maes. Beide worden aangestuurd door de CLB's van Vlaams-Brabant (netoverstijgend).

De Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs zijn in elke provincie en Brussel opgestart in september 2020 door Opgroeien. In Vlaams-Brabant gebeurt de aansturing door Alba vzw en is Barbara Janssens aangesteld als coördinator.

In onze provincie willen we geen nieuw netwerk oprichten om het veelvuldige vergaderen en verdere versnippering tegen te gaan, vandaar dat we de krachten samen bundelen en intensief samenwerken.

We hebben hiervoor o.a. een gezamenlijke stuurgroep voor beide projecten opgericht met leden uit verschillende sectoren.


CONTACT

Heb je vragen of suggesties, laat het ons weten:

Bram Van Rensbergen

Coördinator Netwerk Samen tegen Schooluitval

bram.vanrensbergen@vrijclbbro.be

0489 35 47 08

Barbara Janssens

Coördinator Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs

barbara.janssens@alba.be

0493 09 91 35