Spijbelen en afwezigheden

Afwezigheden is één van de belangrijkste voorspellers voor vroegtijdig schoolverlaten en wordt daarom best samen genomen bij de preventie van schooluitval.

In Vlaams-Brabant waren er vorig schooljaar een kleine 3.000 leerlingen (bijna een verdubbeling ten opzichte van het schooljaar voordien, een tendens die over heel Vlaanderen waar te nemen is) zeer problematisch afwezig (meer dan 30 halve dagen), wat ongeveer 2,1% van de schoolgaande kinderen en jongeren betreft. 

 

Nieuw!

Agodi lanceerde een nieuwe dataloeptoepassing Afwezigheden. De data van schooljaar 2021-2022 zijn ondertussen beschikbaar. In de toepassing vind je naast problematische afwezigheden ook data over andere afwezigheden.