Context van de leerling

De driehoek school-ouders-leerling is erg belangrijk voor een optimale ontwikkeling van leerlingen. De betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor het leren en welbevinden van leerlingen. Een goede afstemming tussen school en ouders en werken aan een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van leerlingen is van belang om problemen zoals spijbelen en schooluitval te voorkomen.