Provinciaal Platform 10 03 2023

 

 

Ook dit schooljaar organiseerden het netwerk Samen tegen Schooluitval en de Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs terug een Provinciaal Platform waar we samenkomen met de verschillende netwerkpartners in onze provincie om na te denken hoe we schooluitval kunnen voorkomen en aanpakken. Dit schooljaar stonden lokale netwerken in de kijker. Hoe kunnen lokale netwerken een verschil maken in het voorkomen en aanpakken van schooluitval, wat zijn werkzame elementen in dergelijke netwerken, hoe begin je eraan, welke netwerken kunnen we gebruiken om het thema mee aan tafel te krijgen, …

 

Hieronder vinden jullie de presentaties van de verschillende lezingen en voorstellingen lokaal netwerk.

 

Inleiding door de coördinatoren van het netwerk (Barbara Janssens en An Hessels)

Een kort overzicht van enkele cijfers rond schooluitval en een kleine stand van zaken van het provinciaal actieplan om schooluitval tegen te gaan.

 

Plenaire lezing - Wat maakt dat je tot een kwalitatief netwerk komt? (Prof. Bart Cambré)

In onze veranderende wereld kunnen complexe problemen zoals schooluitval enkel aangepakt worden als organisaties samenwerken. Individuele organisaties zijn niet in staat om deze complexiteit het hoofd te bieden. Ze moeten hun expertise noodgedwongen verbinden aan die van andere en maken hierdoor steeds vaker deel uit van organisatienetwerken. In deze korte maar krachtige presentatie heeft Prof. Bart Cambré ons warm gemaakt voor de de fascinerende wereld van organisatienetwerken. Wie meer wilt lezen erover, zijn boek biedt je via talrijke voorbeelden en begrijpelijke inzichten de mogelijkheid om ook jouw organisatienetwerk te bouwen en evalueren.

 

Leuvens Steunpunt tegen schooluitval

Om schooluitval te voorkomen zet het Leuvens Steunpunt tegen schooluitval in Leuven in op: het ontwikkelen van een positief relatiebeleid op school, vergroten van handelingsmogelijkheden van leerkrachten en schoolteams bij moeilijk hanteerbaar gedrag op school en - indien nodig - tijdig inzetten van schoolexterne interventies. Het benut daarbij optimaal de mogelijkheden van het netwerk met lokale partners uit welzijn, gezondheid, vorming en nascholing.

 

Schoolondersteuning AMO

Een toelichting over hoe een scholengemeenschap reeds 3 schooljaren zijn overkoepelende punten deels aanwendt om meer schoolondersteuning in te roepen bij Groep INTRO i.f.v. klasmanagement, ondersteuning van individuele leerlingen met wie het moeilijk loopt op school en versterking van het leerkrachtenteam. Sinds 2 schooljaren springt ook de gemeente mee op de kar en trekt ze dit aanbod zo ook open naar scholen die niet in de scholengroep zitten.

 

Schoolondersteuning Halle

Arktos en Groep INTRO werken al meer dan 15 jaar samen om de Halse scholen met financiering vanuit de stad te ondersteunen bij het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Een getuigenis van een stad die bleef zoeken tot ze vond, ondersteund door partners en scholen die erin geloofden.

 

Lokale partnerschappen voor jongeren

Organisaties die werken rond en met jongeren vormen op lokaal niveau een partnerschap waarbij ze hun expertise rond begeleiden van jongeren bundelen. Ze versterken elkaar in de complementariteit van hun dienstverlening, een meerwaarde voor de kwetsbare jongeren. De specifieke presentatie van Boest!yourfuture vind je hier.

 

Themagroep Schooluitval regio Leuven

Vanuit de residentiële voorzieningen in het Leuvense is er jaren geleden een Themagroep schooluitval opgericht met als doel om het leerrecht van jongeren in voorzieningen te bewaken. Er worden ervaringen uitgewisseld, onderwijsontwikkelingen meegegeven, mogelijke schoolexterne interventies betrokken, noden gesignaleerd en vooral op een fijne manier aan netwerking gedaan.