Wat als… 
ongekwalificeerd uitstromen (g)een probleem is?

Vrijdag 6 maart 2020 | Provinciehuis Leuven

Hier vind je de documentatie van de workshops van de actiedag georganiseerd door het netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant.

Workshop Arktos, Koinoor, Groep Intro, Profo

Arktos, Koïnoor, Groep Intro en Profo… vier organisaties die werken met jongeren en scholen rond onderwijsondersteuning. 
Naast NAFT-trajecten waar de klemtoon ligt op terug te keren naar school, zetten zij eveneens trajectbegeleidingsprojecten op richting opleiding of arbeid. 
Wat ze precies doen, waarvoor je bij hen terecht kan en waarin ze onderling verschillen, werd uitgelegd in de workshop.

Overzicht projecten Arktos Koinoor Groep Intro Profo (pdf, 2 p.) (107 kB)

Voor meer info over de NAFT-trajecten kan je terecht op www.meldpuntsi.be(dit is een externe link).

Workshop CLB

Onderwijsloopbaan- en leerplichtbegeleiding behoort al sinds jaar en dag tot één van de taken van het CLB. Door de jaren heen is er heel wat veranderd in de manier van werken.
In deze workshop kwam je te weten wat onderwijsloopbaanbegeleiding sinds het decreet leerlingenbegeleiding inhoudt. Wat doet de school? Wat doet het CLB? En hoe werken ze samen?
En wat als, ondanks de begeleiding, het toch fout loopt en een jongere de school vroegtijdig dreigt te verlaten? Wat kan een CLB dan betekenen?

Presentatie workshop CLB (pptx, 43 dia's) (1.96 MB)

Workshop VDAB/GTB

'Iedereen kan terecht bij VDAB! We willen, samen met partners, zoveel mogelijk burgers met ons ruim aanbod van dienstverlening, ondersteunen naar werk. Maak kennis met onze toeleidingswijzer(dit is een externe link) voor partners in Vlaams-Brabant.'
Ook jongeren die de weg niet zo makkelijk vinden naar VDAB willen we maximaal bereiken. Hoe doen we dat? Met welke acties?

Presentatie workshop VDAB (pptx, 14 dia's) (975.66 KB)

 

GTB, de dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job, zet zich ook sterk in voor jongeren. Voor heel wat schoolverlaters met een arbeidsbeperking is werk vinden niet altijd vanzelfsprekend. De transitietrajecten die starten in de school samen met GTB is een sterk aanbod.

Presentatie workshop GTB (pptx, 25 dia's) (1.94 MB)

In deze workshop kreeg je een beeld van onze dienstverlening die jongeren versterken naar werk!

Workshop JAC

Het JAC is de jongerenwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). We helpen jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en moeilijkheden.
Sta je op een tweesprong rond je schoolcarrière? Weet je niet wat je opties zijn? Kom dan zeker eens langs op het JAC, samen met jou bekijken we hoe het nu verder kan. We werken gratis, anoniem en vrijwillig. We bieden info en advies rond verschillende thema’s, onder meer onderwijs en arbeid met o.a. een project voor NEET-jongeren en (ex-)OKAN-leerlingen.

Presentatie workshop JAC (pptx, 16 dia's) (2.2 MB)