Stuurgroep Samen tegen Schooluitval en Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs

Sinds schooljaar 2019-2020 hebben we een stuurgroep samengesteld met leden uit verschillende sectoren die o.a. werken rond schooluitval. We komen ongeveer 3x/jaar samen en bereiden het provinciaal actieplan en het provinciaal platform voor.

 

Coördinatoren:

  • Samen tegen Schooluitval: Bram Van Rensbergen
  • Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs: Barbara Janssens

Leden klankbordgroep:

  • Alba vzw en Huize Levensruimte: Bert Leers
  • CAW: Ingelise Gerritsen
  • CLB: Hilde Bekaert
  • CGG en 1G1P: Anja Jacobs
  • LOP Deskundige: Greet Marcelis
  • NAFT: Hanne Beelen (Arktos vzw) en Vicky Victor (Groep Intro)
  • PBD: Alain Noëz
  • VDAB: Nele Rapol of Niels Jans