Stuurgroep Samen tegen Schooluitval en Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs

Sinds schooljaar 2019-2020 hebben we een stuurgroep samengesteld met leden uit verschillende sectoren die o.a. werken rond schooluitval. We komen ongeveer 3x/jaar samen en bereiden het provinciaal actieplan en het provinciaal platform voor.

 

Coördinatoren:

  • Samen tegen Schooluitval: An Hessels
  • Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs: Barbara Janssens

Leden stuurgroep:

  • Alba vzw: Tom Herbots
  • CLB: Hilde Bekaert
  • Provinciaal Flankerend onderwijsbeleid Vlaams-Brabant: Els Breunig
  • Geestelijke gezondheid: Anja Jacobs
  • NAFT: Dirk De Rijdt (Arktos vzw) en Vicky Victor (Groep Intro)
  • VDAB: Nele Rapol of Niels Jans