Provinciaal Platform

Om schooluitval te voorkomen en het verhogen van gekwalificeerde uitstroom proberen we met zoveel mogelijk verschillende partners binnen onze provincie samen te werken. Jaarlijks organiseren we een Provinciaal Platform waar we de stand van zaken mee delen, waar inspiratie opgedaan kan worden en waar er nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Iedereen die mee wil nadenken, acties ondernemen is welkom!

 

Het laatste provinciaal platform ging door op vrijdag 10/03/2023 in het Provinciehuis te Leuven