Verbindend Schoolklimaat - Organisaties en projecten

Krijg je op school te maken met leerlingen die extreem risicogedrag stellen en komt daardoor het leerkrachtenteam onder druk te staan?

Dan kan het project CONNECT van vzw Arktos een antwoord bieden. Met dit project wil de Vlaams minister van Onderwijs snel en efficiënt expertise inzetten in die basisscholen waar een concentratie van jongeren met extreem risicogedrag, de draagkracht en de veerkracht van de school en het leerkrachtenteam aantast.