Verbindend schoolklimaat - Inspirerende praktijken

In het artikel van Klasse vertellen Wim en zijn team van Don Bosco Groenveld te Heverlee hoe ze vroeger een school waren waar verbale en fysieke agressie dagelijkse kost was, en nu een plek waar leraren én leerlingen zich veilig voelen.

 

Ris+K staat voor 'Risicosituaties op school positief doen kantelen' en wil dat alle Leuvense scholen, door het voeren van een positief relatiebeleid, er steeds beter in slagen om elke leerling een leef- en leeromgeving aan te bieden met maximale kansen voor een zinvolle en succesvolle studieloopbaan. Zo wil Ris-K het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat, terugdringen.