Spijbelen en afwezigheden - Tools

In bijlage vind je het afsprakenkader voor scholen en CLB's in Vlaams-Brabant rond het opvolgen van afwezigheden.

Wil je als stad of gemeente werken rond o.a. kleuterparticipatie en/of leerplicht. OVSG ontwikkelde een interessante tool voor steden en gemeentes om hun flankerend onderwijsbeleid vorm te geven.

Agodi lanceerde vorig schooljaar een nieuwe dataloeptoepassing 'Afwezigheden'. De toepassing bevat het aantal leerlingen BaO en SO ingedeeld in categorieën van het aantal halve dagen dat ze afwezig waren wegens: ongewettigd afwezig, afwezig wegens ziekte, afwezig om persoonlijke redenen, afwezig van rechtswege, afwezig wegens nog geen werkplek beschikbaar. Je ziet ook hoeveel leerlingen 30 (of meer) halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig zijn.
In de toepassing staan gegevens per schooljaar en over schooljaren heen op Vlaams niveau en op niveau van steden en gemeenten.