Spijbelen en afwezigheden - Organisaties en projecten

Scholen zijn het best geplaatst om afwezigheden te signaleren en eerste opvang te bieden. Zij werken daarbij nauw samen met hun begeleidend CLB waar de opvolging van leerplicht in hun verplichte begeleiding zit.

Zowel NAFT als andere schoolexterne trajecten kunnen ingezet worden bij problematische afwezigheden. Voor een overzicht welke organisatie ondersteuning hierbij kan geven: www.meldpuntsi.be