Psychische kwetsbaarheid - Tools

In 2019 en 2020 zijn er vanuit het Netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant in samenwerking met YUNECO vormingen georganiseerd rond Psychische kwetsbaarheid en schooluitvalHier kan je de presentatie terugvinden.

Nadien zijn er nog intervisies georganiseerd. We zijn momenteel aan het bekijken hoe we deze verder zullen aanreiken.

 

Schoolweigering, een vorm van schoolafwezigheden, is moeilijk uit te leggen aan ouders, jongeren, leeftijdsgenoten, leerkrachten en vele anderen. Het is een veelzijdige problematiek met heel wat persoonlijke en sociale gevolgen, waarvoor een multidisciplinaire benadering vereist is. HOGENT heeft hier onderzoek naar gedaan en een interessante bijhorende tool ontwikkeld voor scholen. Deze tool stoelt op de bevindingen van het onderzoek naar schoolweigering en is opgebouwd volgens de 4 fasen van het zorgcontinuüm.

 

Omdat kinderen een veilige plek nodig hebben om op te groeien, biedt SOS Kinderdorpen een gratis online vorming aan rond trauma-sensitieve zorg voor kinderen die opgroeien in een jeugdhulpvoorziening. Deze algemene bewustzijnsverhogende opleiding is bedoeld voor mensen die in aanraking komen met kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulpverlening (leerkrachten, sportcoaches, leiders van jeugdbewegingen, advocatenkantoren, rechters in de familie- en jeugdrechtbank, hulpverleners...).

 

Gamen, alcohol, drugs, gokken, ... het loopt vaak samen met problematische afwezigheden en schooluitval. Hoe ga je in het CLB een gesprek aan met een leerling over (riskant) gebruik? Waar vind je extra ondersteuning? VAD heeft een uitgebreid aanbod van begeleidingsmethodieken en andere tools. CLB vinden nu gemakkelijk alle relevante info op een eigen pagina op de VAD-website.