Psychische kwetsbaarheid - Organisaties en projecten

YUNECO connect heeft o.a. een aanbod rond middelen en gamen voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar die vaak voor het eerst experimenteren met alcohol en/of middelengebruik of die in toenemende mate gamen. Concreet gaat het over kortdurende individuele trajecten. Een hulpverlener neemt samen met de jongere (en zijn ouders) zijn of haar alcohol en/of middelengebruik onder de loep in het traject Vroeginterventie Alcohol en Drugs. Of het gamegedrag komt aan bod in het traject Level Up als jongere. Er is een aanbod in regio Halle/Asse/Vilvoorde én in regio Leuven/Hageland. Op de YUNECO website vind je meer info, de folder en het aanmeldingsformulier.
Ook voor ouders bestaat reeds het groepsaanbod voor ouders van problematische gamers: Level Up als ouder.

 

Deze portaalsite is een wegwijzer voor de inwoners van Vlaams-Brabant en professionelen uit de gezondheidszorg.
Je kan op deze website psychologen, diensten en organisaties vinden binnen de geestelijke gezondheidszorg van Vlaams-Brabant. 

 

Jongeren Advies Centrum voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor ontmoeting, informatie, advies en korte hulp, begeleiding, opvang, crisishulp en preventie. Bij vragen over je goed voelen, relaties, gezin en omgeving, gezondheid, op eigen benen, etc.