Anderstaligheid en (ex)-OKAN - Tools

Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceerde ‘Feel Fine February’ in februari 2020, een maand rond het psychosociaal welbevinden van anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs na OKAN.

Feel Fine February wil de problematieken die de overgang van OKAN naar het reguliere onderwijs met zich meebrengt onder de aandacht te brengen. Ze willen daarmee niet alleen gehoor geven aan deze moeilijkheden, maar ook concrete handvaten en methodieken aanreiken aan de verschillende spelers in het onderwijsveld. Op hun website vind je dan ook verschillende materialen die hierbij ondersteunend kunnen zijn.

 

Profo en de pedagogische begeleidingsdienst van GO! ontwikkelden een website waar verschillende waaiers (inspiratietool) ter beschikking staan ter ondersteuning van coaches voor het begeleiden van minderjarige vluchtelingen of jongeren met een migratieachtergrond om hen gefundeerde keuzes te kunnen laten maken wat betreft opleiding en werk en hen zo een plaats te laten innemen in de maatschappij en de arbeidsmarkt.

 

Omdat kinderen een veilige plek nodig hebben om op te groeien, biedt SOS Kinderdorpen een gratis online vorming aan rond trauma-sensitieve zorg voor kinderen die opgroeien in een jeugdhulpvoorziening. Deze algemene bewustzijnsverhogende opleiding is bedoeld voor mensen die in aanraking komen met kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulpverlening (leerkrachten, sportcoaches, leiders van jeugdbewegingen, advocatenkantoren, rechters in de familie- en jeugdrechtbank, hulpverleners...).