Anderstaligheid en (ex-)OKAN: Organisaties en projecten

Binnen de provincie Vlaams-Brabant is er een groep waar de coördinatoren en vervolgcoaches van de verschillende OKAN-scholen van de provincie samen komen onder coördinatie van de Provincie Vlaams-Brabant, Cel Vlaams karakter. Zij denken samen na en maken materialen over didactische noden en algemene begeleiding  voor (ex)-OKAN leerlingen.

 

De provincie geeft subsidies voor projecten die anderstalige inwoners in de provincie Vlaams-Brabant stimuleren om Nederlands te leren. De subsidie is bedoeld voor lokale besturen, feitelijke verenigingen, vzw’s en/of scholen.

 

Doen een onthaalgesprek met elke anderstalige nieuwkomer (niet enkel binnen OKAN) die instroomt in het onderwijs. Doel is anderstalige nieuwkomers kennis laten maken met de werking van het CLB, eventuele vragen kunnen opvangen + zicht krijgen op de vaccinaties.

 

JAC Vlaams-Brabant Oost bieden 4 sessies in groep aan voor (ex)-OKAN jongeren en niet begeleide minderjarige vluchtelingen. Doel is het aanscherpen van vaardigheden en zelfstandigheid (bv weg leren vinden in aanbod, vooral op vlak van wonen).

 

Naschoolse activiteiten voor (ex)-OKAN jongeren tussen 12 en 25 jaar. Doel is een laagdrempelig groepsmoment waar fun en gezelligheid centraal staat.

 

SOS Kinderdorpen heeft in Leuven een kleinschalig, familiaal opvanghuis Hemjo waar kinderen (10-18 jaar) op de vlucht een warme thuis vinden.

 

Geven ondersteuning voor begeleid zelfstandig wonen voor niet begeleide minderjarige en jongvolwassen vluchtelingen (16-25 jaar). Het project wil niet begeleide minderjarigen ondersteunen in hun weg naar zelfstandigheid en integratie in de samenleving.

 

Het ondersteuningsteam allochtonen (OTA) biedt ondersteuning op casusniveau in de begeleiding van jongeren en hun gezin met een migratieachtergrond en vormingen rond thema's die verband houden met cultuursensitieve zorg en (jeugd)hulpverlening.

 

Het Agentschap Integratie en Inburgering geven vormingen, advies en begeleiding op scholen voor o.a. communicatie met ouders, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit, interculturele communicatie, juridische dienstverlening, het tolkenaanbod en identiteitsvorming bij jongeren met migratieachtergrond.